WARSZTATY PRZYRODNICZE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY


Zajęcia w plenerze (w lesie, w parku) dają możliwość nauki przyrody, ekologii, geografii, języków, matematyki, plastyki, WF-u, a także komunikacji, pracy zespołowej i uważności. Niniejsze warsztaty mają na celu wykształcenie szacunku wobec przyrody, edukację przyrodniczą opartą na wielozmysłowym doświadczeniu, rozbudzanie wrodzonej ciekawości młodego człowieka oraz wzmocnienie relacji w grupie. Zajęcia poświęcone są wybranej tematyce*, m.in.:

  • Zmysły w lesie – zajęcia poświęcone poznawaniu przyrody poprzez wszystkie zmysły (dedykowane w szczególności młodszym dzieciom);
  • Sekretne życie drzew – warsztat dedykowany różnym gatunkom drzew, ich budowie, roli i zachowaniu;
  • Podglądamy zwierzęta – warsztat uważnej obserwacji rożnych zwierząt żyjących w lesie;
  • Dzika kuchnia – zajęcia poświęcone poznawaniu różnych roślin leśnych oraz ich kulinarnego zastosowania.

*Istnieje możliwość zrealizowania warsztatów o innej tematyce po wcześniejszym ustaleniu. Pojedyncze zajęcia trwają 2,5-3 godziny zegarowe i skierowane są do dzieci i młodzieży (w wieku 5-15 lat).

WARSZTATY INTEGRACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY


Obcowanie z naturą szczególnie sprzyja rozwojowi młodych ludzi, stwarza też doskonałą przestrzeń do uczenia się. Warsztaty wspomogą klasę w integracji i zapewnią jej dobry start w nowy rok szkolny. Mogą także pomóc w rozwiązaniu bieżących konfliktów i wzmocnić dobre relacje między uczniami i uczennicami, utrwalić postawę tolerancji i akceptacji różnorodności. Będą także dobrą okazją do świetnej zabawy, w zdrowych i bezpiecznych warunkach. Proponuję kilkugodzinne lub 1-2-dniowe warsztaty, skierowane w szczególności do młodzieży szkolnej (w wieku 8-19 lat), w tym nowo powstałych klas.

Zachęcam także do skorzystania z możliwości organizacji cyklu 3, comiesięcznych zajęć integracyjnych, będących wspaniałą okazją do utrwalenia postaw współpracy w grupie, zadbania o relacje klasowe i pracy nad konkretnym zagadnieniem.

Zakres tematyczny:

  • zadania integracyjne: praca zespołowa, komunikacja w grupie, budowanie wzajemnego szacunku i zaufania;
  • rozwiązywanie sytuacji problemowych, podejmowanie decyzji w imieniu grupy;
  • różnorodność kulturowa w klasie;
  • praca indywidualna – odkrywanie swoich mocnych stron, wzmacnianie poczucia własnej wartości;
  • konkretne problemy występujące w klasie – hejt, przezywanie, nierówności klasowe, dyskryminacja (UWAGA! konieczna wcześniejsza konsultacja ww. tematów prowadzącej z wychowawcą i szczegółowe omówienie występujących problemów).

Niniejsza oferta skierowana jest także do młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – osób z niepełnosprawnością umysłową czy fizyczną, osób pochodzących z grup marginalizowanych (podopieczni zakładów poprawczych, domów dziecka itd.).

LEŚNA SZKOŁA


To propozycja skierowana do grup edukacyjnych/ klas chcących regularnie spędzać czas na łonie natury (sezonowo lub całorocznie). To zajęcia całodniowe (od rana do godziny 15.00), które odbywać się mogą raz na tydzień/ dwa tygodnie/ miesiąc. Regularność spotkań pomaga dzieciom w pełni oswoić się z przebywaniem w otoczeniu przyrody, co pozwala na rozbudzanie szacunku do niej i chęci częstego z nią obcowania, przy jednoczesnym uczeniu się samodzielności i współpracy w grupie. To także doskonała okazja do twórczej zabawy, doświadczania świata wszystkimi zmysłami i zdrowego wysiłku. Zajęcia realizowane są zgodnie z podstawą programową i dostosowywane do aktualnych potrzeb grupy.

Wszystkie zajęcia odbywają się w leśnej bazie w Zdroisku (więcej informacji w zakładce Kontakt). Istnieje możliwość realizacji zajęć w innym zielonym miejscu, po wcześniejszym ustaleniu.

WARSZTATY I SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI/EK ORAZ EDUKATORÓW/EK


Zaangażowany i wspierający rozwój swoich podopiecznych nauczyciel to skarb. Dlatego też zapraszam kadry pedagogiczne szkół do udziału w szkoleniach przygotowujących do realizacji zajęć bazujących na edukacji na łonie natury z uwzględnieniem dostępnych terenów zielonych (lasów, łąk, parków). To także doskonała szansa na poszerzenie warsztatu pracy o nowe metody edukacyjne, techniki pracy z uczniem oraz pomysły na wykorzystanie przyrody w ramach konkretnych przedmiotów szkolnych: biologii, geografii, historii, lekcjach wychowawczych, wf-u, itd.

Każdy warsztat i szkolenie jest dostosowywane do indywidualnych potrzeb grupy czy placówki, po wcześniejszej konsultacji. Zajęcia prowadzone mogą być w języku polskim jak i angielskim.

Oferuję także przygotowanie długofalowych programów edukacyjnych wykorzystujących metody pracy edukacji pozaformalnej, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania narzędzi edukacji w naturze.